ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • โครงการสหกรณ์ออมดี มีสุข
 • งดรับของขวัญประกาศเจตนารมณ์ 2567
 • ผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน
 • popular vote2567
 • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนพัฒนาสหกรณ์
 • พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10
 • แผนปี 2567
 • ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 • การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง
 • สารนายกรัฐมนตรีวันสหกรณ์แห่งชาติ 2567
 • Bannerncsa
 • Banner App Moac
 • Sanakngan
 • Sanakngan

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ceo_wisit
  ceo_somsak
  cpd_phongsri

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2566 งบลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
  • รางวัลเลิญรัฐ หูหนูแก้จน ชุมชนบ้านเชิงสะพาน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  • สรุปจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567 แยกตามรายอำเภอ 10 อำเภอ
  • We Are Hope วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก เป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก แนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ปัญหาที่พบบ่อยในสหกรณ์
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก สหกรณ์ต้องการกำไร ?
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก 4 บทบาทหลักของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก การสร้างการมีส่วนร่วมสมาชิกสหกรณ์
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดราชบุรี
  สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
  สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี
  สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี
  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
  สนง.พัฒนาที่ดินเขต 10

  เมนูอื่นๆ

  ความหมายของตรากรมส่งเสริมสหกรณ์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
  สารบรรณกระทรวงมหาดไทย
  สารบรรณกรมส่งเสริมสหกรณ์
  การขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญ
  รายงานการประชุมประจำเดือน
  งบทดลองประจำเดือน
  รายละเอียดประกอบบัญชี
  actionplan
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  eproject
  Cps
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์อาชีพ
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  infographic ของหน่วยงาน
  เงินเดือน
  e-mail
  เว็บไซต์และอีเมล์หน่วยงาน
  แผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2567

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  youtube
  Layer 2
  Co Opclick

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
  Copy right All reserve 2024 รูปภาพจากเว็บไซต์ freepik.com,canva.com และลิขสิทธิ์ออกแบบภาพของ Admin (วีรยา มาลา) 

  BACK TO TOP